Sprinklersysteem

Een sprinklersysteem is een automatisch brandblussysteem dat een brand automatisch, snel en effectief bestrijdt. Sprinklers beschermen gebouwen en mensen tegen de gevolgen van brand. Ze maken veilig vluchten mogelijk en zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen minimaal worden verstoord door de gevolgen van brand.

Een passend sprinklersysteem voor iedere situatie

Nat systeem

In een nat sprinklersysteem zijn de leidingen gevuld met bluswater, zodat het systeem bij brand direct kan starten met sproeien. Een nat systeem wordt het vaakst toegepast.

Droog systeem

In ruimtes met vorstgevaar, zoals parkeergarages, worden de leidingen gevuld met lucht in plaats van water. Als bij brand de sprinklers worden geactiveerd, wordt eerst de lucht afgevoerd en komt er via de hoofdklep bluswater achteraan.

Pre-action systeem

In ruimtes waar waterschade een groot risico vormt, zoals in musea, laboratoria of callcenters met kostbare apparatuur, kan een pre-action systeem worden toegepast. Dit is een droog systeem met een extra detectiesysteem, dat pas in werking treedt als er aan

 

twee voorwaarden is voldaan. Pas als de sprinklers in werking treden én een rook- of hittemelder brand detecteert, start het systeem met sproeien.

Deluge systeem

In een ruimte waar een brand zich snel kan verspreiden, bijvoorbeeld omdat er brandbare vloeistoffen zijn opgeslagen, kan een deluge (letterlijk: zondvloed) systeem worden toegepast. De sprinklers staan in een deluge systeem altijd open. Wordt er brand gedetecteerd, bijvoorbeeld met een rook- of hittemelder? Dan gaat de klep open en stroomt er water door de leidingen, zodat de sprinklers in korte tijd een groot gebied nat kunnen maken. Zo wordt voorkomen dat de brand zich verspreidt.

Blusschuimsysteem

Soms is water om een brand te bestrijden alleen niet voldoende, bijvoorbeeld in bedrijfsruimtes in de chemische sector. In zo’n geval kan er blusschuim worden toegevoegd aan het bluswater om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Waar kan een sprinklersysteem worden toegepast?

Sprinklersystemen worden ingezet voor de beveiliging van grote oppervlakten zoals opslagplaatsen en productiehallen. Temperatuurgevoelige sprinklerkoppen verspreiden water door de ruimte, daarin voorzien door een netwerk van buizen, aangedreven door krachtige pompen. Hierdoor kan een beginnende brand worden gedoofd of gecontroleerd tot de brandweer ter plaatse is.

De sprinklerkoppen zijn in een patroon onder het plafond aangebracht, en zijn gesloten met een ‘glasbulb’ of ‘fussible link’ (een hittegevoelig element) dat exact bij een bepaalde temperatuur knapt en zorgt dat het water de brand bestrijdt. Sprinklerkoppen zijn er in meerdere soorten en maten, afgestemd op de meest uiteenlopende omstandigheden. Nadat een sprinklerkop door hitte opent, zorgt het achterliggende systeem voor aanvoer van bluswater. Dat wordt met pompen en motoren verkregen uit de waterleiding, eigen tanks of uit open water. Voor sprinklersystemen bestaan diverse ontwerpnormen.

Door een actief blussysteem beperkt brand zich meestal tot één ruimte, waardoor ontruimen makkelijker wordt. De brandweer heeft veilige toegang en kan met een kleiner team gemakkelijk een ‘binnenaanval’ uitvoeren en waar nodig nablussen. Omdat een vaak beperkte bedrijfsnoodorganisatie en een passende ontruimingsstrategie volstaat, kan geld worden bespaard. Ook is de investering in bouwkundige compartimenten en de instandhouding daarvan beperkt.

Een gecertificeerde installatie

Normen en certificeringen

Voor sprinklerinstallaties bestaan diverse normen. Een veelgebruikte norm is de Europese NEN-EN 12845 en de Nederlandse NEN 1073. Voor specifieke toepassingen wordt regelmatig gebruik gemaakt van voorschriften uit het buitenland, bijvoorbeeld van de National Fire Protection Association (NFPA) en de verzekeringsmaatschappij FM Global (FM).

Uitgangspuntendocument

De afspraken tussen de pandeigenaar of -gebruiker, het bevoegd gezag en de verzekeraar over de brandveiligheid van een gebouw worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). In dit document worden de situatie, de risico’s en de gemaakte keuzes beschreven. Ook wordt hierin de keuze voor de gehanteerde norm vastgelegd.

 

Gelijkwaardige oplossing

Wordt niet aan alle brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 voldaan? Dan kan een andere oplossing worden toegepast, mits die oplossing dezelfde mate van brandveiligheid biedt. Zo kan een sprinklersysteem onder bepaalde voorwaarden worden ingezet als gelijkwaardige oplossing om bijvoorbeeld grotere brandcompartimenten te kunnen realiseren.

Beoordeling en certificering

Een UPD speelt een belangrijke rol in de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Het document wordt gecontroleerd door een inspectie-instelling en beoordeeld door de brandweer. Een sprinklerinstallatie moet zijn voorzien van een inspectiecertificaat volgens het inspectieschema van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Milieu en gezondheid

Sprinklersystemen beschermen mens en milieu. De giftige rookgassen die bij een brand ontstaan, maken de meeste slachtoffers. De sprinklers beperken door de koelende werking het ontstaan van deze giftige gassen. Omdat de brand klein in omvang blijft, is ook de schade aan het milieu beperkt.

Wil je de brandveiligheid van jouw organisatie beter borgen?

Met meer dan 95 jaar ervaring op het gebied van brand- en vluchtveiligheid weten wij bij Saval precies wat je nodig hebt om de brandveiligheid van jouw organisatie te optimaliseren. Onze specialisten leveren niet alleen een passende totaaloplossing, maar bieden ook deskundig advies en ondersteuning bij het beveiligen van risico’s. Wij zijn jouw gesprekspartner, vanaf het voortraject tot en met het duurzaam borgen van de brandveiligheid van jouw organisatie. Onze specialisten denken graag met je mee.

Neem contact met ons op

  • Productgroep Bluswater systeem
  • Productfamilie Sprinkler
  • Blusmiddel Water

Producten van eigen fabricage

In de eigen fabriek te Breda, ontwikkelt en produceert Saval o.a. je brandblussers en brandslanghaspels. Maatwerk dat daardoor mogelijk is, komt tot uiting in de product noviteiten die Saval sinds het begin ontwikkelt voor uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Is dit het product dat je nodig hebt?

Vraag offerte aan